Kancelaria prawna Gdańsk

Pomagamy naszym Klientom w sprawach dotyczących podziału majątku, sporządzania umów pracowniczych czy dochodzenia roszczeń i nieuczciwej konkurencji. Kancelaria prawna Dominika Fafińska w Gdańsku zajmuje się prowadzeniem postępowań z zakresu kodeksu pracy, spadkowego, autorskiego, spółek handlowych, cywilnego i innych.

Kancelaria nieruchomości

Naszym celem jest wsparcie klientów w procesach inwestycyjnych, administracyjnych oraz cywilnych. Jako kancelaria nieruchomości badamy stan prawny i faktyczny lokalu oraz wskazujemy klientom możliwe ryzyko prawne. Zajmujemy się także opracowywaniem i negocjowaniem umów, które dotyczą lokali użytkowych.

Adwokat rozwód Łódź

W naszych siedzibach w Warszawie, Radomiu i Łodzi prowadzimy doradztwo w sprawach rodzinnych. Adwokat oferuje porady prawne i reprezentację w sprawach o rozwód, czy to z orzekaniem o winie czy bez. Bierze udział także w sprawach o separację. Porad udziela pisemnie lub ustnie. Pomaga przygotować odpowiednie pisma i wnioski.

Eksmisja przez komornika

Podejmuję działania po złożeniu przez wierzyciela odpowiedniego wniosku wraz z wydanym przez sąd lub inny uprawniony organ tytułu wykonawczego do niego. Eksmisja przez komornika oznacza przymusowe opuszczenie lokalu z osób lub rzeczy i wydania go uprawnionej osobie. Nawiązuję kontakt z dłużnikiem w celu uzyskania spełnienia tego świadczenia.